Skip to main content

Historisk side om Grejs Antenneforening

Grejs Antenneforening er oprettet i slutningen af 1960erne, da Grejs by blev stærkt udbygget med nye parcelhuskvarterer. De første områder var Rugbakken og Havrebakken kvarteret. Senere kom Vesterbakken, Græsvænget og Vinkelager til. Siden er der sket en gradvis udbygning af byen, som der især i de senere år er kommet mere skub i på grund af den lave byggerente og at mange synes Grejs er et attraktivt landsbysamfund.

Antenneanlægget med kabelnet, forstærkere mv. blev anlagt af antennefirmaet Siemens-Scantemo. Der blev opført en antennemast ved Nørre Bygade 19, Grejs på den ejendom, der oprindelig husede Grejs Beton, senere af Kolding & Omegns Foderstof- og Gødningsforretning (KOF&G) og sidst Horners Trælasthandel.

I begyndelsen af 1970erne blev antenneanlægget med samtlige installationer overtaget i sin helhed af medlemmerne i Grejs og et antennelaug blev oprettet på en stiftende generalforsamling i med valg af en lokal bestyrelse. Der findes en foreningsprotokol med start i 1973.
Antennelauget fulgte med udviklingen i de senere boligkvarterer i byen. Der har altid været stor opbakning så der i dag stort set er fuldtallig tilslutning til fællesantennen.
Antenneforeningens kabelnet i vejene var temmelig udsat for graveskader i 1986-87, da naturgasnettet blev anlagt i byen, og medførte nogle steder en gradvis forringelse af antennesignalerne til medlemmerne.

I 1989 blev vedtægterne kraftig revideret og antennelauget ændrede navn til Grejs Antenneforening. Fra starten af 90erne har antenneforeningen foretaget meget store investeringer i omfattende udskiftninger og renoveringer af kabelnet og forstærkere mv. Der er bl.a. nedlagt et nyt kabelnet på de ældste strækninger Nørre Bygade, Rugbakken og Havrebakken. På andre veje med nyere kabelnet, og hvor de ikke har været så udsat med kabelskader er der sket udskiftning af forstærkere. Anlægsarbejderne blev afsluttet i løbet af 1997. I efteråret 1997 har vi bygget et nyt teknikhus ved antennemasten for bedre at kunne rumme det efterhånden omfattende dekoder- og forstærkerudstyr, der er nødvendig for at sikre en stabil forsyning med radio- og TV-signaler.

Den senere lange årrække har været præget af byudviklingen både i den sydlige og nordlige del af Grejs med Hovgaardsvej – Keglebakken – Enghaven og Grejs Søpark. Endvidere har Lejerbo opført en del lejeboliger, som alle er tilsluttet fællesantennenettet. I Havrebakken – Rugbakken kvarteret er antennenettet i 2011 forberedt med et tomrør, så der kan etableres lyslederfiber til hver husstand.

Antenneanlæggets kapacitet er nu udbygget med returveje til at levere både analoge og digitale kanaler. I dag er Grejs Antenneforening en del af TUK-net, som er en sammenslutning af syv antenneforeninger. Dette samarbejde startede i 2002 og tilbyder internet og IP- telefoni sammen med 3 TV-programpakker. Som distributør benyttes YouSee. I juni 2014 kommer der et ekstra YouSee produkt "BlandSelv", hvor medlemmer selv kan sammensætte deres programvalg i stort omfang.

Der er i dag ca. 360 medlemmer. I det samlede TUK-net er der 3500 medlemmer.

Vi ønsker at til tilbyde vores medlemmer det bedste udbud til den bedste pris indenfor
TV | Radio | Internet | IP/mobil telefoni | Info kanal | Tekst-TV
Og det mener vi faktisk stadig at vi gør :-)